Americké dividendové akcie, které vybrat?

Americké dividendové akcie, které vybrat?

V britském referendu zvítězili zastánci opuštění Evropské unie. To přineslo na trhy zvýšenou volatilitu a zároveň nervozitu ohledně budoucího vývoje. Zda na trzích zavládne opět klid, bude do jisté míry záviset i na postoji centrálních bank. Dá se očekávat, že trhy budou zásobovat dodatečnou likviditou, naopak se zpřísňováním měnových podmínek pospíchat nebudou. To s sebou ponese tlak na výnosy státních dluhopisů a tržní úrokové sazby. Již tak dlouhé období nízkých úrokových sazeb bude zřejmě ještě delší, což může být nepříznivou zprávou pro výkonnost investorských portfolií. Alternativou mohou být akcie velkých firem, které nabízejí stabilní nebo rostoucí dividendový výnos. Výprodeje z konce minulého týdne tak mohou být zajímavou investiční příležitostí k nákupu těchto instrumentů. A právě těmto dividendovým titulům se věnujeme v našem mimořádném reportu.

Naším hlavním kritériem byla dlouhodobá udržitelnost dividend. Níže vybrané značky dokázaly v posledních 15 letech až na drobné výjimky pravidelně zvyšovat své dividendy, a to v průměru o 11,6 % ročně. Průměrný očekávaný dividendový výnos této šestice je nyní 4,4 % oproti 3,9 %, který nabízí tržní index Stoxx 600.

 • Nízké úrokové sazby dividendám nahrávájí

Úzký vztah mezi vývojem úrokových sazeb a cenou akcie můžeme hledat přinejmenším ve dvou rovinách. První z nich je přes oceňovací modely, kdy budoucí odhadované cashflow se diskontují úrokovou mírou k současné hodnotě, druhou pak přes náklady financování. V obou případech nižší sazby znamenají vyšší cenu akcií. Zajímavý je pohled na graf vpravo, kde lze vidět úzkou vazbu mezi výnosem 10letého amerického dluhopisu a relativní výkonností hodnotových akcií vůči růstových. V období poklesu sazeb se dařilo spíše růstovým akciím, když tyto firmy obecně více investují a jsou zadluženější, a proto jejich citlivost je na pohyb úrokových sazeb vyšší. Výraznější pokles sazeb již nečekáme a naopak od konce letošního roku by mohlo začít docházet k jejich růstu v souvislosti s utahováním měnové politiky v USA. Z toho by měly více těžit akcie společností, které mají již svůj největší investiční cyklus za sebou a zaměřují se na výplatu stabilních dividend či odkup akcií.

 • Dostatek volných prostředků umožňuje výplatu vyšších dividend

I z pohledu podnikových fundamentů se zdá, že firmy by měly být schopny vyplácet vyšší dividendy než v minulosti. Jeden ze zajímavých ukazatelů je free-cash-flow yield. Free cash flow jsou zbývající volné prostředky po realizovaných kapitálových výdajích. Tato hotovost může být využita na zvýšení dividend, odkup akcií, rozvoj organického růstu anebo akvizice. Následující levý graf ukazuje, že v rámci evropského indexu Stoxx 600 od roku 2015 tento ukazatel převyšuje dividendový výnos a v letošním roce dále vzrostl. Přitom však volné cash flow neroste na úkor zvyšujícího se zadlužení, když je patrné, že ukazatele zadluženosti se v rámci 600 evropských firem snižují. Hromadící se hotovost na účtech firem tak představuje další zdroj možného vyššího návratu kapitálu akcionářům.

 • Výběr atraktivních dividendových titulů / Firmy stabilně zvyšující vyplácené dividendy dlouhodobě překonávají zbytek trhu

V této analýze jsme brali v potaz především kritérium dlouhodobé udržitelnosti dividend. Dobrým vodítkem je v tomto ohledu historie výplat dividend (viz box níže). Samozřejmě jsou důležité i budoucí vyhlídky jednotlivých firem a atraktivita ocenění jejich akcií. Proto jsme vybírali pouze mezi akciemi, pro které má Société Générale nákupní doporučení (v současné době asi 250 převážně evropských titulů).

 • Dividendoví aristokrati

Jako tzv. dividendoví aristokrati jsou označovány firmy, které důsledně dodržují progresivní dividendovou politiku a navýšily dividendu v každém z posledních 25 let. Ve Spojených státech dividendoví aristokrati dlouhodobě překonávají zbytek trhu, jak ukazují grafy níže. Index S&P 500 Dividend Aristocrats obsahuje 50 titulů, mimo jiné akcie Coca-Cola, McDonald’s nebo Wal-Mart. Roční výnos tohoto indexu v posledních 10 let překonal 10 % p.a. (včetně vyplacených dividend) oproti cca 7 % celkového ročního výnosu tržního indexu.

 • Vybrali jsme 6 velmi atraktivních dividendových titulů

Pro výběr jsme zvažovali akciové tituly doporučované SG k nákupu, které nabízí dividendový výnos nejméně 3 % (aktuálně něco přes 100 firem). Z důvodu menšího okruhu kandidátů (výše zmíněný index dividendových aristokratů vybírá ze všech pěti set členů amerického indexu S&P 500) jsme zvolili o něco volnější kritérium v oblasti minulých výplat dividend. Nejvíce jsme preferovali společnosti, které pravidelně zvyšovaly dividendu v posledních 15 letech nebo ji alespoň co nejdéle držely na stejné úrovni.

Vybrali jsme 6 velmi atraktivních dividendových titulů, které ukazuje tabulka níže. Tyto firmy dokázaly v posledních 15 letech až na drobné výjimky pravidelně zvyšovat své dividendy, a to v průměru o 11,6 % ročně. Průměrný očekávaný dividendový výnos této šestice je nyní 4,4 % oproti 3,9 %, který nabízí tržní index Stoxx 600. Většina těchto firem se navíc pyšní poměrně nízkým zadlužením.

 • BAE Systems

BAE Systems je třetí největší zbrojní firma na světě. Společnost se sídlem v Británii vznikla fúzí zbrojního koncernu British Aerospace (BAE) a výrobce lodí a elektroniky Marconi Electronic Systems. Z domácího trhu pochází jen asi 23 % tržeb společnosti, téměř 40 % tržeb je z USA, významným odběratelem je také Saúdská Arábie.

Hospodaření a dividendová politika: Za posledních 15 let nezvýšilo BAE Systems svou celoroční dividendu jen jednou, a to v roce 2003 (roční dividenda je vyplácena ve dvou částkách). Firmě se daří udržovat stabilní zisky i kladný volný cash flow. Firma obvykle vyplácí něco přes polovinu upraveného čistého zisku, dividendový výnos dlouhodobě přesahuje 4 %.

Výhled hospodaření: Dobrou předvídatelnost výsledků hospodaření podporují dlouhodobé kontrakty i očekávání zvýšených výdajů USA na obranu v letech 2016-17. Akcie by nyní měly těžit z oslabení britské libry vůči dolaru. V následujících letech čeká SG pokračování pozvolného růstu dividend.

 • BMW

Bayerische Motoren Werke AG je německým výrobcem automobilů a motocyklů. Společnost letos slaví 100 let své existence a pod jejími křídly najdeme i značky Mini nebo Rolls-Royce. Pětinu tržeb tvoří finanční služby, 78 % prodeje aut a zbývající dvě procenta připadají na motocykly.

Střednědobá strategie firmy: Kromě upevnění svého postavení na trhu luxusních automobilů BMW plánuje v následujících pěti letech rozvoj ve třech hlavních oblastech.

(1) V oblasti digitalizace chce dále investovat do „aut bez řidiče“, (2) v otázce životního prostředí bude pokračovat ve vývoji hybridních automobilů a (3) na straně výrobních procesů plánuje představit novou platformu, v rámci které bude využívat a sdílet stejné komponenty pro více modelových řad.

Výsledky hospodaření: BMW se dlouhodobě daří zvyšovat čistý zisk a tvořit volné cash flow. To umožňuje společnosti vyplácet každý rok vyšší a vyšší dividendu. Dividenda by měla růst i v následujících letech. Průměrný dividendový výnos za posledních 10 let činil 2,6 % (za rok 2015 3,3 %). SG předpokládá jeho růst až k 5 %.

 • British American Tobacco

British American Tobacco (BAT) je druhá největší tabáková firma na světě. Společnost byla založena v roce 1902 a její produkty se prodávají ve více než 200 zemích světa. Největšími trhy jsou Braziílie, Rusko, Kanada, Austrálie a Jihoafrická republika; dohromady ale přinášejí jen něco málo přes třetinu tržeb.

Výsledky hospodaření a dividendová politika: Dividendy BAT nepřetržitě rostou od roku 2000 (roční dividenda je vyplácena ve dvou částkách), a to průměrným tempem skoro 13 % ročně. Rostoucí trend má i hospodaření společnosti, v posledních 10 letech se zisky zvyšují zhruba o 10 % p.a. Firma dokázala meziročně navýšit své zisky například i v krizových letech 2007-08.

Názor SG: Akcie BAT patří mezi tituly, kterým pomáhá oslabení britské libry v reakci na Brexit (firma účtuje v GBP, prakticky všechny zisky ale jsou mimo Británii). Výhodou na nynějších turbulentních trzích je i defenzivní charakter (beta tabákového sektoru okolo 0,6). Akcie BAT byly proto čerstvě zařazeny na tzv. Premium List, tj. na seznam nejvíce doporučovaných akciových titulů analytiky Société Générale.

 • Chevron

Nadnárodní organizace Chevron působí v oboru energetického průmyslu a podniká ve více než 180 zemích světa ve všech oblastech spojených s ropou, zemním plynem a geotermální energií. Zabývá se vyhledáváním ložisek, těžbou, zpracováním, přepravou i prodejem. Společnost se chce zaměřovat dále na rozšiřování nalezišť a posilovat svoje postavení napříč všemi oblastmi. Investice by měly rovněž plynout do výzkumu a rozvoje řešení pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů.

Ropný trh: Příchodem nových břidlicových nalezišť došlo na ropném trhu k výraznému přebytku nabídky nad poptávkou, což se projevilo v hlubokém propadu ceny ropy. Situace na ropném trhu se ale již začíná narovnávat díky omezování produkce v nákladnějších nalezištích a rovněž čekáme pozitivní příspěvek ze strany poptávky. Během následujících pěti let očekáváme růst ceny ropy (Brent) k hranici 75 USD/barel.

Dividendová politika: Chevron v minulosti pravidelně zvyšoval dividendu. Vzhledem k cenám ropy by se její výše měla v následujících letech stabilizovat. Dividendový výnos by měl udržet nad hranicí 4 %.

 • Munich Re

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (zkráceně Münchener Rück nebo Munich Re) je jednou z největších světových zajišťoven. Firma byla založena již v roce 1880 a v současné době je aktivní v oblastech pojištění, zajištění a správy majetku. Zajištění tvoří asi60 % tržeb a přes 80 % provozního zisku.

Výplaty akcionářům: Poslední snížení dividendy nastalo v roce 1998. Dividenda na akcii přitom v čase značně roste: z 0,51 EUR za rok 1995, přes 3,1 EUR za rok 2005 až na 8,25 EUR za loňský rok. Velmi vstřícnou politiku vůči akcionářům dokumentuje i velmi časté provádění zpětných odkupů. Počet akcií firmy tak za posledních 10 let klesl z 228 mil. Na necelých 163 mil., tj. téměř o 30 %.

Dopad Brexitu na sektor: SG věří, že Brexit nebude mít téměř žádný přímý dopad na byznys pojišťoven a zajišťoven. Hrozí jen nepřímé dopady na pojišťovací sektor přes případný propad cen akcií, dluhopisů nebo některých měn. Celý sektor ale v posledních letech radikálně snížil svou rizikovost, když např. v roce 2000 činily akcie asi 30 % investic pojišťoven a nyní jen asi 6 %. Expozice zajišťoven na Británii je o něco vyšší (v případě Munich Re asi desetina vybraného pojistného), celý subsektor je ale defenzivnější, protože zajišťovny jsou vystaveny menšímu riziku z kolísání cen na finančních trzích než pojišťovny.

 • Roche

Roche patří mezi vedoucí společnosti v oblasti zdravotnického výzkumu. Jejími dvěma hlavními divizemi jsou farmaceutické produkty a diagnostické metody. Své uplatnění firma nachází při léčbě pacientů s onkologickými a autoimunitními chorobami, a dále v oblasti virologie a transplantační medicíny. Roche je také světovým leaderem v oblasti in vitro diagnostiky a histologické diagnostiky zhoubných onemocnění.

Aktuální situace: Roche těží z výrazných bariér pro vstup potenciálního konkurenta do farmaceutického průmyslu. Rizikem je však rozvoj biosimilárních léků, které jsou uváděny na trh po vypršení patentu originálních biologických léků. Ohromné investice do výzkumu by však měly vést k vývoji nových a účinnějších léků. Aktuálním je Gazyva určený k léčbě jednoho z druhů rakoviny krve, který úspěšně prošel dalším kolem testování a bude postoupen ke schválení regulátorům.

Výsledky hospodaření a dividenda: Roche vykazuje dlouhodobý růst tržeb i provozního zisku. Aktuální dividendový výnos dosahuje 3 %, SG očekává jeho růst k 4 %.

MIROSLAV FRAYER & JOSEF NĚMÝ

Economic & Strategy Research

Investment Banking

Komercni banka, a. s.

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!