Analýza akcií ČEZ po zveřejnění výsledků hospodaření

Analýza akcií ČEZ po zveřejnění výsledků hospodaření

Zklamání z výsledků a dalšího snížení výhledu kompenzují rostoucí ceny elektřiny

Výsledky: ČEZ dnes ráno zveřejnil výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí letošního roku, které naplnily očekáváné snížení ziskovosti. Tržby za letošní třetí čtvrtletí klesly v souladu s očekáváním o 3 % na 46,2 mld. CZK. EBITDA se vlivem odstávek jaderných elektráren snížila o 17 % na 10,7 mld. CZK, mírně nad náš odhad a pod konsensem trhu. Provozní zisk EBIT mírně vzrostl díky nižší tvorbě opravných položek a čistý zisk klesl těsně pod 1 mld. CZK (po očištění 1,9 mld. CZK). Za první tři kvartály pak tržby klesly o 7,4 % na 145,1 mld. CZK, EBITDA o 10 % na 43,8 mld. CZK a čistý zisk o 11 % na 14,7 mld. CZK. Upravený čistý zisk za stejné období dosáhl 16,7 mld. CZK (-10 % yoy).

Hlavní trendy: 1) Pokračující nižší výroba v jaderných elektrárnách negativně ovlivňuje ziskovost společnosti. Nižší výrobu z jádra částečně kompenzovalo zvýšení výroby z uhelných zdrojů. Avšak vzhledem k tomu, že jaderné zdroje mají ve výrobním portfoliu ČEZ jedny z nejnižších jednotkových nákladů, jejich výpadky způsobily v třetím čtvrtletí snížení EBITDA o 17 % a o 10 % od začátku roku. 2) Prodlužování odstávek díky technickým problémům, rozsáhlým kontrolám svarů a výměně paliva způsobily pokles výroby z jaderných zdrojů v tomto roce o 10 %. Po snížení o 2,2 TWh v polovině roku ČEZ oznámil další snížení predikce výroby z jádra o dodatečné 2 TWh. Vzhledem k tomu, že ČEZ původně pro rok 2016 předpokládal výrobu na úrovni 30 TWh, vnímáme snížení výhledu na 24,4 TWh velmi negativně a očekáváme, že bude i nadále nepříznivě ovlivňovat výsledky společnosti. 3) Nárůst zisku před úroky a zdaněním (EBIT) na 3,6 mld. CZK byl způsoben spíše účetními operacemi, kdy opravné položky k majetku se přesunuly v případě odpisu části hodnoty investic do polských větrných projektů (-0,4 mld. CZK) do změny zásob a tedy nad ukazatel EBITDA. Odpis části goodwillu společnosti v Turecku (-0,7 mld. CZK) se přesunul do výnosů z majetkových podílů, tedy pod EBIT. Pokles čistého zisku pod 1 mld. CZK dále ovlivnila ztráta z derivátových obchodů s komoditami ve výši 0,5 mld. CZK.

Další snížení výhledu: Spolu s oznámením kvartálních výsledků management ČEZ již podruhé v tomto roce snížil celoroční cíl EBITDA na 56 mld. CZK, když v pololetí snížil původní odhad z 60 na 58 mld. CZK. Hlavním důvodem jsou pokračující odstávky jaderných elektráren, které se prodlužují především díky odstraňování technických poruch a kontrolám svarů. V jaderné elektrárně Temelín se předpokládá kontrola více než 6 tisíc svarů, přičemž do konce roku 2016 má být zkontrolováno přibližně 64 %. Na druhou stranu ČEZ ponechal v platnosti předpověď pro upravený čistý zisk ve výši 18 mld. CZK, díky sníženým odhadům odpisů a úrokových nákladů.

Potenciální dopad na cenu akcií a naše doporučení: Přestože výsledky z třetího kvartálu a především pokračující potíže s odstávkami v jaderných elektrárnách vnímáme velmi negativně, nepředpokládáme zásadní dopad na akcie ČEZ, neboť očekáváme, že trh již špatné zprávy z čtvrtletních výsledků z velké části zohlednil. Navíc předpokládáme, že pozitivní vliv zvyšujících se cen elektřiny, které od poloviny září táhnou hodnotu akcií společnosti nahoru, bude kompenzovat negativní vliv slabých výsledků. K této kompenzaci by mělo přispět i ponechání výhledu na čistý zisk, což je pozitivním indikátorem budoucí dividendy.

Přestože ceny německé silové elektřiny díky rozsáhlým odstávkám jaderných elektráren ve Francii a rostoucí ceně uhlí a emisních povolenek vystoupaly nad 30 EUR/MWh, připomínáme, že pohyb cen elektřiny se promítá do výsledků ČEZu až se zpožděním díky zajišťování cen dodávek, které na rok 2017 dosahuje 91 %. Přestože ceny elektřiny na stávající úrovni nad 30 EUR/MWh by podle našich modelů indikovaly zvýšení cílové ceny akcií společnosti nad hodnotu 500 CZK, k přehodnocení naší cílové ceny a případně změny doporučení by nás vedlo až přesvědčení, že současný nárůst cen elektřiny má dlouhodobě udržitelný charakter a ČEZ bude schopen z tohoto nárůstu profitovat díky plnému využití svých nákladově výhodných jaderných zdrojů.

Hlavní rizika: Návrat cen elektřiny k nízkým hodnotám z letošního prvního pololetí, pokračující technické obtíže a snižování výroby z jaderných zdrojů, výrazné snížení dividend.

Očekávané události: Konferenční hovor s vedením ČEZ začíná dnes v 16h SEČ. Oznámení výsledků hospodaření ČEZ za rok 2016 očekáváme v březnu příštího roku.

Zdroj: Komerční banka

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!