Analýza akcií Philip Morris

Analýza akcií Philip Morris

Neočekáváme zásadní dopad nového zákona na prodej cigaret a hospodaření firmy

Poslanecká sněmovna v prosinci loňského roku schválila novou legislativu v oblasti tabákového průmyslu.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek kromě jiného zakazuje kouření v restauracích, na zastávkách, dětských hřištích, ve sportovních halách nebo na koncertech, výstavách či diskotékách, které se konají uvnitř budovy. Restaurace nebudou moci zřizovat oddělené kuřárny, naopak ale kuřáci zde budou moci používat elektronické cigarety nebo vodní dýmky. Nový zákon, pokud bude schválen senátem a podepsán prezidentem, by měl platit od 31. května 2017.

Ve většině evropských zemí odbyt cigaret v roce zavedení antikuřácké legislativy v průměru poklesl, avšak během následujících dvou let se skoro ve všech případech vrátil zpět k původnímu trendu. Z analýzy dat agentury Euromonitor o prodejích cigaret v evropských zemích vyplývá, že v roce zavedení legislativy zakazující kouření v restauracích došlo ve většině zemí ke snížení prodejů cigaret, a to v průměru o 4 %. Mezi země s výraznějšími poklesy prodejů cigaret patřilo například Španělsko s -20,1 %, Řecko s -15,4 %, Irsko s -13,6 % nebo Portugalsko s -11,9 %. Naopak pouze minimálně, a to do 2 %, se snížily prodeje v Rakousku, Belgii, Holandsku, Finsku, Norsku, Italii nebo Francii. Z níže uvedeného grafu, který zobrazuje vývoj prodejů cigaret v roce zavedení zákona (Y) a ve dvou letech před a po jeho zavedení ve vybraných západoevropských zemích, je zřejmé, že pokles v roce zavedení byl ve většině případů pouze dočasný a vývoj prodejů cigaret se v horizontu následujících dvou let vrátil k původnímu trendu.

Změna v trendu prodeje cigaret byla ještě méně výrazná. V průměru šlo o změnu trendu o -1,5 % a stejně jako u absolutní výše prodejů i zde v následujících dvou letech byla změna víceméně vymazána. Například v Irsku, které je často citované v odborných studiích, se v roce zavedení zákona (2004) snížil prodej cigaret o 13 % oproti 3% poklesu v roce předešlém. V roce následujícím však prodej cigaret stoupl o 3,1 %. Podobný vývoj zaznamenala většina evropských zemí jak v západní, tak střední Evropě.

Předpokládáme, že nový zákon může přinést snížení odbytu cigaret v České republice, avšak pouze v omezeném rozsahu a časovém horizontu. Očekáváme, že pokud bude zákon schválen, dojde ke snížení spotřeby cigaret díky úplnému zákazu kouření v restauracích a přesunu části kuřáků k elektronickým alternativám. Vliv nepohodlí z nutnosti chodit kouřit mimo restaurace bude však zmírněn tím, že zákon začne platit na začátku léta a zákaz kouření se navíc nebude vztahovat na venkovní terasy restaurací. Předpokládáme proto, že dopad na prodeje cigaret v letošním roce bude relativně omezený v řádu nižších jednotek procent. V roce následujícím by mohl prodej cigaret klesnout výrazněji, nicméně nepředpokládáme, že by přesáhl vyšší jednotky procent. V dalších letech očekáváme, že se prodej cigaret postupně vrátí k dlouhodobému trendu.

Nepředpokládáme, že by nový zákon měl významný dopad na snížení prodejů cigaret, a proto očekáváme i relativně omezený dopad na hospodaření, ziskovost a cenu akcií společnosti. V analýze dopadu schválení zákona na hospodaření společnosti jsme v našich modelech snížili odhady prodejů cigaret v České republice o -3 % v roce 2017, -7 % v 2018 a -3 % v 2019. Vzhledem k tomu, že společnost generuje přibližně 50 % tržeb v České republice, vliv poklesu prodejů na celkové tržby je pouze poloviční. Přestože jsme kromě přímých výrobních nákladů ponechali většinu ostatních nákladů nezměněných, dopad do ziskovosti společnosti je relativně nízký, v řádu vyšších desítek miliónů korun. Očekávaná dividenda by se mírně snížila v řádu do 100 CZK na akcii a cílová cena akcie by klesla k 13.400 CZK.

Neměníme doporučení koupit. Přestože vnímáme potenciální schválení zákona negativně, neočekáváme, že by jeho zavedení mělo mít výrazný dlouhodobý negativní vliv na hospodaření společnosti. Vzhledem k vysokému dividendovému výnosu, který by v porovnání s nízkými úrokovými sazbami měl být nadále atraktivní pro akcie společnosti, ponecháváme doporučení koupit v platnosti.

Zdroj: Komerční Banka

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!