IPO Moneta Money Bank v rozmezí 74 – 85Kč

IPO Moneta Money Bank v rozmezí 74 – 85Kč

Strategií skupiny je nadále udržovat a rozvíjet aktivitu v retailovém segmentu a současně významně posílit postavení v segmentu malých a středních podniků. MONETA Money Bank (MMB) má za cíl postupně rozšířit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu. Ve střednědobém horizontu chce navyšovat své úvěrové portfolio ve vyšších jednotkách procent, tj. v rozsahu převyšujícím současný tržní růst pohybující se v nižších jednotkách procent. Skupina MMB plánuje udržet a posílit svojí pozici v retailovém segmentu skrze pokračující úspěšnou cenovou politiku, akvizici nových klientů a rozvoj řízení rizik. Tím chce dosáhnout zejména podpory růstu v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů a rozvoje nabídky hypotečních produktů. Banka též plánuje zvýšit atraktivitu nabídky svých služeb pro retailové klienty rozšířením nabídky pojistných produktů a služeb v oblasti správy majetku. V segmentu středně velkých podniků chce využít svoji jedinečnou pozici v rámci zemědělského sektoru a využívat příležitosti ke cross-sellingu ve svém leasingovém segmentu. Rovněž klíčem organického růstu je rozvoj dlouhodobých bankovních vztahů a zajištění přístupu malých podniků k řešení a službám v oblasti platebního styku, řízení likvidity a financování.

Finanční situace a výsledky hospodaření: Ziskovost banky patří mezi nejvyšší v rámci celého regionu. Rentabilita aktiv je pak vůbec nejvyšší ve srovnání s konkurenty. Tržby v posledních dvou letech však klesaly, když na jejich vývoji se nepříznivě projevuje prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoká konkurence, která se odráží na snižujících se příjmech z poplatků. Tržní podíl MMB v oblasti úvěrování v posledních letech mírně klesal, což bylo ovlivněno zhoršující se situací v retailovém segmentu jak u hypotečních, tak i nehypotečních úvěrů. Naproti tomu korporátnímu segmentu se díky akvizici VB Leasing v roce 2014 v loňském roce dařilo. Provozní náklady zůstávají v posledních třech letech prakticky na totožné úrovni, nicméně se podařilo snížit tvorbu opravných položek na úvěry v selhání. Díky tomu i čistý zisk v loňském roce vzrostl na 4,5 mld. CZK.

V letošním i nadcházejícím roce očekáváme, že ziskovost celého bankovního sektoru bude nadále sužována nízkými úrokovými maržemi, když první zvýšení úrokových sazeb tuzemskou centrální bankou můžeme očekávat nejdříve v roce 2018. Vysoká konkurence bude dlouhodobě působit na snižování výše poplatků. K opětovnému růstu celkových tržeb by se tak Moneta mohla vrátit až v roce 2018, když by měla těžit především ze širší nabídky služeb. Na straně nákladů letos očekáváme nárůst v jednotkách procent kvůli výdajům na implementaci strategie firmy a jejich výše bude ovlivněna i jednorázovou položkou související se vstupem MMB na pražskou burzu. Rovněž další regulatorní požadavky budou zvyšovat celkovou úroveň nákladů.

Přestože se úroveň kapitálové vybavenosti výrazně snížila po vyplacení mimořádné dividendy v loňském roce, její výše zůstává nadále nadprůměrná. Objem rizikově vážených aktiv k celkovým ale patří mezi nejvyšší v rámci největších bank, což je dáno portfoliem úvěrů poskytnutých retailovému segmentu bez zajištění. Silné kapitálové postavení banky očekáváme i v následujících letech. Zároveň předpokládáme, že banka bude nadále schopna poskytnuté úvěry plně financovat svými vlastními zdroji a nebude závislá na externím financování. Poměr úvěrů k depozitům by tak měl zůstat pod hranicí 100 %.

Dividendová politika: S výše uvedeným scénářem by měla být firma schopna pravidelně vyplácet dividendu. Základním cílem managementu je platit 70 až 80 % čistého zisku. Dividendový výnos akcie by se tak mohl pohybovat při námi odhadovaném rozmezí ceny akcie mezi 7 a 8 %.

Ocenění společnosti: Ocenění jsme provedli na základě tržního srovnání se skupinou veřejně obchodovaných bankovních domů v rámci střední a východní Evropy včetně Ruska a Turecka, porovnání s tržním oceněním Komerční banky a odhadovaného vývoje budoucích dividend. Srovnání jsme provedli na odhadovaných číslech pro letošní úroveň čistého zisku, tržeb a účetní hodnoty. Zároveň jsme zohlednili i to, že ocenění akcií Komerční banky je oproti trhu výrazně nadprůměrné. Domníváme se však, že tak či tak by se akcie Monety měly obchodovat oproti akciím Komerční banky s diskontem, který by měl zohledňovat výši bilanční sumy, rizikovost obchodních aktivit a fakt, že Moneta bude nováčkem na trhu oproti mnohaletému obchodování akcií Komerční banky. Naproti tomu vůči trhu by se akcie Monety mohly obchodovat s určitou prémií zejména díky vysoké kapitálové vybavenosti, nezávislosti na externím financování a atraktivnímu dividendovému výnosu. Pozitivní je i vysoký free float (51 %), který podpoří likviditu a obchodovatelnost akcií. Výši dividend jsme odhadli na pět let dopředu, přičemž jsme uvažovali postupný růst výplatního poměru až k úrovni 80 % čistého zisku. Za výše uvedených metod odhadujeme cenu akcie v rozmezí 74 až 85 CZK za kus, což indikuje hodnotu firmy v pásmu 37,8 až 43,4 mld. CZK.

MIROSLAV FRAYER
Equity Analyst
Investment Banking

Komerční banka, a. s.

 

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Comments are closed.
Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!