Jaký je nejlepší forex broker v České republice?

Jaký je nejlepší forex broker v České republice?

Zajímalo vás někdy, jaký konkrétní forex broker je nejlepší v ČR? Existují nějaká konkrétní kritéria, podle kterých lze vytvořit žebříček? Či prostě jen musíme spoléhat na zkušenosti a recenze, které se mohou lišit?

Kdo je nejlepší forex broker pro mě?

Odpovědět na otázku, jaký forex broker je České republice nejlepší je podobné jako vybrat nejlepšího fotbalistu všech dob, pro někoho je to Pelé, pro jiné Maradona a pro mladší ročníky Ronaldo. Vždy jde o subjektivní vjem. Přesto však lze vybrat forex brokery, kteří si zaslouží více pozornosti než jiní. Jsme rádi, že máme investiční web zrovna v České republice, dle našeho názoru totiž ČNB odvádí dobrou práci v regulaci brokerů a snaží se ochránit obchodníky, hlavně ty nezkušené před podvodníky.

Nejlepší forex broker v ČR

Kdo je forex broker podle českého zákona?

Problematiku forex brokerů vymezuje zákon o podnikání na kapitálových trzích. Ten považuje forex brokera za poskytovatele investičních služeb, neboli obchodníka s cennými papíry a klade na něj vcelku hodně nároků. Ještě je potřeba dodat, že pokud vám někdo chce poskytovat investiční služby na území ČR a není dohledatelný v seznamech ČNB, pak se dopouští protiprávního jednání a je vcelku nasnadě takové jednání oznámit.

Investičními službami zákon rozumí:

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,

b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,

d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,

e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,

f) provozování mnohostranného obchodního systému,

g) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,

h) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Většina forex brokerů přitom funguje na principu přijímání a předávání pokynů, které zadáváte vy, jako obchodník. To brokerovi ukládá povinnost být registrován u ČNB a podléhat její regulaci.

K tomu, aby forex broker stal brokerem, musí splnit následující kritéria:

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

a)která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie; tím není dotčeno ustanovení jiného právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou nebo, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,

b)která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c)která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitálu,

d)která je důvěryhodná,

e)která předloží

plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,

návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry,

návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, která splňují požadavky tohoto zákona,

návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona, a další…….

Na první pohled je tedy zřejmé, že pokud hledáme solidního forex brokera, a alespoň trochu věříme schopnosti ČNB regulovat trh, pak hledáme brokera, který následující kritéria splňuje.

Kdo jsou vůbec forex brokeři v České republice?

Máte pochyby, který broker patří mezi „české“, a který ne? Není nic jednoduššího než nahlédnout do seznamu vedeným ČNB.

V seznamu najdete několik forex brokerů, kteří působí na našem trhu a není tak potřeba se zásadně obávat nekalých praktik, jsou to:

  • Admiral Markets
  • Colloseum
  • Bossa
  • GKFX
  • Highsky
  • Lynx
  • Patria
  • XTB
  • A další…

Vidíme, tedy že minimálně 8 forex brokerů se rozhodlo oficiálně vstoupit na český trh, podrobit se regulaci. Pro úplnost ještě existují forex brokeři, kteří jsou tzv. obchodníci s CP poskytující přeshraniční služby v ČR (bez bank), kteří nemají v ČR pobočku. Zastavme se však u zmiňovaných 8 brokerů. Osobní zkušenost máme se společností BOSSA, XTB a Patria Forex. O dalších na našem webu ještě uslyšíte. Myslíme si, že naše recenze forex brokerů poskytují vyčerpávající pohled do nitra společností. Všechny 3 již recenzované společnosti nijak zásadně nezklamaly, nevíme o žádných klamavých praktikách ani podvodech. S klidným vědomím je vám můžeme doporučit. Tím však neříkáme, že neexistují lepší brokeři nebo, že ostatní nedosahují jejich úrovně, jen na ně zatím nedostalo a my nechceme mluvit o něčem, co jsme nezkusili.

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!