3 typy forex brokerů NDD (STP,ECN), DD(MM)

3 typy forex brokerů NDD (STP,ECN), DD(MM)

Výběr forexového brokera je proces, kterým si musí projít každý obchodník, který chce vstoupit na měnový trh. Volba spolehlivého partnera na devizovém trhu nemusí být pro nováčka lehkou záležitostí. Ze zkušeností víme, že výběr forexového brokera není jednorázová záležitost, jde o kontinuální proces, který doprovází naše obchodování. Forexové společnosti nabízejí stále nová a nová lákadla, kterými chtějí získat klienty a tradeři přesedlávají od jedné společnosti k druhé s cílem najít nejlepšího brokera pro jejich obchodní styl. Aktuálně je na světě více než 1200 brokerských společností. Výběr toho nejlepšího partnera pro obchodování na forexu, proto může být časově náročný proces.

Jednoduché návody, jak vybrat forexového brokera:

Dohledový orgán (regulátor) = bezpečnost na prvním místě

Jednu z prvních věcí, kterou bychom měli mít u výběru brokera na paměti, je regulatorní orgán, který činnost forex brokera kontroluje. Vzhledem k tomu, že brokerovi posíláme naše peníze, a někdy zrovna nejde o malé částky, měl by být důvěryhodnou finanční institucí, která podléhá dozoru a dohledu regulátora finančního trhu. Brokeři, kteří působí na území České republiky, by měly spadat pod dohled České národní banky. Na ČNB se pak můžete obrátit v případě stížností nebo reklamací. Pokud broker není českého původu, avšak na území ČR nabízí svojí činnost, měl by spadat nejen pod dohled ČNB, ale hlavně pod kontrolu dohledového orgánu země původu.

Jakých forex brokerů se vyvarovat?

Některé zahraniční brokerské společnosti mají sídlo v off-shorových centrech, jakými je např. Kypr, Kajmanské ostrovy, Barbados. atd, z nichž nabízejí brokerské služby. Tyto země nepodléhají standardním bankovním regulacím a přísnému dohledu regulatorních orgánů. Problémy s brokerskými společnostmi z těchto zemí mohou nastat v okamžiku, kdy budete chtít vybrat své peníze. Najednou může váznout komunikace a představa, že půjdete osobně vymáhat své peníze na Kajmanské ostrovy nemusí být každému po vůli.

Ochrana kapitálu

Každý seriózní broker by měl mít pojištěné vklady svých klientů v Garančním fondu.

Přehled největších dohledových a regulátorních institucí na forexovém trhu:

FCA Financial Conduct Authority (Velká Británie)

PRA (Prudential Regulation Authority) (Velká Británie)

NFA (National Futures Association) (USA)

CFTC ( US Commodity Futures Trading Commision) (USA)

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commision) Kypr)

PFSA (Polish Financial Supervisory Authority) (Polsko)

ASIC (Australian Securities and investments Commision) (Austrálie)

BaFin (Federal Financial Sepervisory Authority) (Německo)

ČNB (Česká národní banka) (Česká republika)

NBS (Národná banka Slovenska) (Slovensko)

Jak rozeznat důvěryhodného brokera?

Někdy není snadné na první pohledrozeznat seriózní finanční společnost od podvodníků. Problémový broker se často může jevit na první pohled jako věrohodný obchodný partner. Jakých znaků bychom si měli všímat, abychom rozeznali seriózního brokera od neseriózních brokerských společností?

1, Regulace a dohled

Činnost každého spolehlivého brokera by měla být regulována příslušným orgánem dohledu. Pokud forexový broker nabízí své služby v České republice, měl by spadat pod dohled České národní banky.

2, Komunikace

Jedním ze základních znaků kvalitní společnosti je rychlá, zdvořilá komunikace zaškoleného personálu. Pro začátečníky je velkou pomůckou, když broker komunikuje v českém jazyce. Tuto službu nabízí většina brokerů působících v České republice. Dnes lze se zaměstnancem brokerské společnosti komunikovat nejen přes telefon a email, ale i formou chatu, který nabízejí na svých webových stránkách. Vizitkou kvalitního brokera jsou i kvalifikování zaměstnanci, kteří vám podají pravdivé a věrohodné informace.

3, Reference

Jedním ze způsobů, jak si ověřit poctivost společnosti, je prolustrovat si jí na internetu. Zkuste projít internetové recenze a diskuze, kde zle najít reálné zkušenosti lidé s daným obchodníkem. Poptejte se známých a kamarádů, lidí, kteří u něho obchodují.

4, Pobočka v ČR

Pobočka na území České republiky může pomoci hlavně začínajícímu obchodníkovi. V okamžiky, kdy si zakládáte váš první forexový účet může být pobočka a kontakt s člověkem, který vás provede pro vás novým procesem velmi užitečná. Můžete se ho zeptat na vše, co souvisí se smlouvami, zaslíláním peněz, ale i s prvním nastavením obchodní platformy. Návod, jak nainstalovat demoúčet naleznete i u nás na stránkách investplanet.

 

U pokročilejších obchodníků je klíčová rychlá odezva platformy a přesné plnění příkazů, což se dá jednoduše otestovat na demoúčtu. Demoúčet forexového brokera by měl vyzkoušet každý, předtím, než začne obchodovat na reálném účtu se skutečnými penězi. Důležité je sledovat, jak se vyplňují obchodní příkazy v čase vysoké volatility zejména v okamžiku, kdy jsou vyhlašovány makroekonomické zprávy a jak přesně se plní limitní příkazy target profit a stop lossKalendář makroekonomických zpráv můžete sledovat na stránkách investplanet.

Jaké existují typy forex brokerů, neboli jaký je rozdíl mezi ECN, STP a MM forex brokerem?

Forex brokery můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, a to:

  • DD = Dealing Desk Broker
  • NDD = No Dealing Desk Broker, přičemž NDD se dělí na ECN a STP brokery

ECN (Electronic Communication Network – Elektronická komunikační síť)

ECN forex broker je typ brokerské společnosti, která prostřednictvím elektronické tradingové (obchodní) platformy spojuje své klienty s mezibankovním trhem, na němž působí ostatní brokerské společnosti, banky, hedgeové fondy, investiční společnosti nebo podílové fondy (= poskytovatelé likvidity). Výhodou ECN brokera je možnost dosažení nejnižšího spreadu na trhu (nicméně ten bývá navýšen o poplatek) a transparentnost obchodování.

Jak se liší ECN broker od Market Makera (MM)?

Zásadní rozdíl spočívá ve způsobu vypořádání objednávky. Obchody klientů u ECN brokerů jsou párovány s protistranou v rámci elektronické komunikační sítě. Market Maker páruje proti sobě vlastní klienty, nebo jim tvoří protistranu on sám.

Jak rozpoznáte ECN brokera?

Základním indikátorem je, že ECN broker má vždy variabilní spread a nenabízí fixní spread. ECN brokeři si zpravidla účtují poplatky za vaše obchodování na forexu, protože nevydělávají na rozdílu mezi nákupní (bid) a prodejní (ask) cenou. Pokud ECN broker funguje na principu, že rozšiřuje spread, tedy tím způsobem, že k variabilnímu spreadu, který dostane do poskytovatele likvidity, si přihazuje pár bodů navíc, pak už jeho jednání není 100% transparentní, protože vám nenabízí cenu, kterou dostal přímo na trhu a cenu jistým způsobem modifikuje (trader by měl být o potenciálním rozšiřování spreadů informován). Ideální je typ brokera, který vám dá přímo tržní spready a zaúčtuje si poplatek za provedení obchodu.

Existují brokeři, kteří se na svých webových stránkách představují jako ECN, ale ve skutečnosti jsou Market Makeři. K těmto praktikám se uchylují proto, aby nalákali co nejvíce klientů, protože Market Makeři mají na trhu obecně zlou pověst. Ta plyne z jejich postavení na trhu, na němž tvoří klientovi protistranu, více o MM čtěte dále.

Avšak to, že je příkaz posílán přímo do trhu a jeho parametry nejsou měněny, automaticky neznamená, že broker je ECN nebo STP. Tajemství tkví v tom, kdo je skutečným poskytovatelem likvidity. Pokud brokerovi typu ECN /STP poskytuje likviditu spřízněná instituce (sesterská společnost, dceřiná společnost, matka), která funguje jako Market Maker, pak se nejedná o forex brokera typu ECN/ STP, jak uvádí, ale o klasického Market Makera. Brokerská společnost sice na venek vystupuje jako ECN, ale příkazy posílá Market Makerovi, který je nakonec i zpracuje, takže ve výsledku obchodujete u Market Makera. Nejčastěji jsou podezřiví brokeři, kteří nabízejí jak typ účtu STP/ECN, tak i MM.

Originál ECN/ STP broker má svojí platformu napojenou na některého z největších světových poskytovatelů likvidity na měnovém trhu, což je nejčastěji Goldman Sachs, Nomura, Citi Bank, HSBC, JP Morgan, Bank of America.

Jak ECN broker funguje?

Forex Broker pošle přes elektronický systém vaši objednávku poskytovatelům likvidity. Systém vyhodnotí, který poskytovatel nabízí nejlepší podmínky, vzhledem k vaší objednávce, a následně objednávku páruje. Elektronický systém snižuje pravděpodobnost k nule, že by protistrana vašeho obchodu (poskytovatel likvidity) věděl něco o účtu tradera (vačem účtu) a mohl obchodovat proti němu. Poskytovatel likvidity vydělává na spreadu a swapových bodech a broker si účtuje poplatky. Poskytovatelé likvidity vzájemně soupeří a díky zdravé konkurenci se snaží nabízet co nejlepší podmínky.

STP Forex Broker (Straight Through Process)

Tento typ broker využívá automatizovaný systém, pomocí kterého posílá příkaz klienta na trh, který tvoří další brokeři nebo banky, které jsou součástí systému. Čím více členů má automatizovaný systém, tím je broker pro klienta lepší, protože nabídne protistranu obchodu rychleji a za lepší cenu. Jednoduše s počtem členů systémů roste likvidita tzv. poolu. Tento typ brokera může nabízet jak fixní, tak i variabilní spready. Spread může být navýšen (rozšířen), z čehož broker následně profituje, nebo nabízí spready přímo z trhu a účtuje si za provedený obchod poplatky. Základní charakteristikou ECN a STP brokera je, že posílají obchodní příkazy dále do trhu bez toho, aby s nimi bylo nějakým způsobem manipulováno. To znamená, že jak přišel příkaz od klienta, posílají ho dále do trhu, kde se páruje s protistranou.

Market Maker Forex Broker

Tento typ brokera tvoří samostatnou kategorii a zásadně se liší se od předchozích dvou typů forex brokerů. Z názvu plyne, že broker je tvůrce trhu a patří do kategorie Dealing Desk. V praxi to znamená, že tento broker tvoří protistranu klientovi. Základní charakteristikou Market Makera je, že nabízí fixní spready a neúčtuje si za obchody poplatky. Jeho ziskem je rozdíl mezi nákupní cenou (bid) a prodejní cenou (ask), tedy tzv. spread.

Výhodou tohoto typu forex brokera je, že by vám měl vyplnit obchodní příkaz za každých okolností a nabízí fixní spread i v čase vyhlašování makroekonomických zpráv, tedy zvýšené volatility. Neměla by nastat situace, kdy chcete uzavřít obchod, a na trhu není protistrana. Protistranu by měl vždy tvořit Market Maker/broker. Market Maker se pak může snažit párovat váš obchod s jiným obchodníkem. Pokud dodržuje zásady risk managementu, pak nespárované objednávky uvnitř systémy posílá dále na reálný trh.

Z definice Market Makera, který tvoří protistranu vašich obchodů, často plyne závěr, že vaše ztráty jsou jeho ziskem. Nicméně poctivý market maker, forexový broker tohoto typu, by měl vydělávat na spreadech a ne na vašich ztrátách. Právě orgány kontroly a dohledu by měly tuto jeho činnost dozorovat a v případě nekalých praktik s klientskými obchody mu licenci odebrat.

Na co si dát pozor u Market Makera?

Jak jsme už psali, regulovaný a poctivý market maker by neměl profitovat ze ztrát svých klientů a ty by neměly být ani zdrojem jeho příjmů. Profit by měl pramenit ze spredů. Nicméně Market Maker může v průběhu hry mít skluzy v plnění, rekotace, a to hlavně v důsledky zvýšené volatility na trhu zejména v čase vyhlašování makroekonomických zpráv na měnovém trhu. Rovněž se může měnit výši marže, na co by vás měl předem upozornit. Naposledy brokeři plošně měnili marži pár dní před a po britském referendu o brexitu. Spolehlivost brokera si je dobré otestovat v extrémních tržních podmínkách na demoúčtu. Pokud vše dobře funguje a začnete obchodovat na reálném účtu, doporučujeme si brokera prozkoušet nejdřív s menším kapitálem. Až když si ověříte spolehlivost brokerské společnosti ve volatilním prostředí, pak se z vás mohou stát důvěryhodní obchodní partneři.

S vysvětlením některých pojmů z oblasti forexu by vám mohl pomoci náš forex slovník.

Minimální částka pro otevření účtu

Každého forexového obchodníka, který zvažuje otevření účtu u nového brokera, zajímá, jaká je minimální částka pro otevření reálného účtu. Nižší kapitálová náročnost je jednou z hlavních výhod forexového obchodování, a proto možnost otevřít si účet i s pár tisíci korun přivítají hlavně drobní investoři. Minimální vklad pro otevření nejmenších obchodních pozic se obecně doporučuje 10 000 Kč.

Když si zakládate forex účet, podívejte se, jakou finanční páku broker nabízí. S ní totiž souvisí výše potřebné marže pro otevření obchodu. Začátečníci a drobní investoři ocení možnost obchodovat mikroloty, což je 0,01 lotu. Zkušenější obchodníci tradují miniloty (0,1 lotu) a loty.

Co je jeden lot?

1 lot je 100 000 jednotek základní měny. Finanční páka pak určuje, kolik potřebujte peněz k otevření obchodu. Pokud uvažujeme 1 lot a páku 1:100, pak pro nákup 1 lotu (EUR/USD = 100 000 eur) potřebujete při kurzu EUR/USD = 1,10 110 000 USD/100 (finanční páka) = 1100 USD. Pro 1 minilot je požadovaný kapitál 110 USD a pro 1 mikrolot 11 USD.

Při otevíraní pozic bychom měli mít na zřeteli, jaký je náš potenciální zisk a ztráta a zda je náš účet připraven absorbovat i větší cenové výkony. Obchodník by neměl zapomínat na Money Management, jehož základem je Risk Reward Ratio (RRR).

Pokud si otevíráte reálný účet u forex brokera, nezapomeňte se zeptat, zda si inkasuje poplatky za převod peněz případně, zda je převod zdarma limitován počtem transakcí nebo minimální hodnotou transakce.

Někteří brokeři nabízejí možnost poslat si peníze na účet přímo přes platební kartu nebo prostřednictvím služby Paypall nebo skrill. Tímto způsobem máte své peníze nejrychleji připsány na obchodnickém účtu. Tento postup oceníte v případě, že vám bude hrozit tzv. margin call a uzavření obchodní pozice kvůli nedostatku peněz na účtu.

Každý forex broker nabízí interní prostředí, v němž si spravujete svůj obchodnický účet a finanční prostředky. Ty si můžete jednoduše přesouvat mezi účty, pokud máte více účtů (více druhů), nebo naopak posílat peníze z a na reálný účet v bance.

Obchodní platforma

Základem úspěšného obchodování na forexu by měla být stabilní a technicky bezproblémová obchodní platforma. Nejčastěji brokeři využívají obchodní platformu Metatrader 4 nebo Metatrader 5. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že MT4 umožňuje hedging, zatímco MT5 hedging neumožňuje. Co je hedging najdete v našem forex slovníčku pojmů. Někteří brokeři vyvinuli vlastní obchodní platformy. Výhodou Metatraderu je, že jde o celosvětově používaný obchodný software. Když se ho jednou naučíte používat, je velmi pravděpodobné, že u něj skončíte, protože ho najdete téměř u každého forexového brokera.

Metatrader se dá jednoduše používat v mobilních zařízeních nebo tabletech. Naleznete ho v Google Play pro Androidy a v Apple Store pro zařízení Apple. Primárně byl vyvinutý pro Windows. Někteří brokeři software modifikovali a nabízejí Metatrader i pro iOS. Pokud máte Mac a váš broker nenabízí Metatrader pro iOS, pak se dá tato obchodní platforma nainstalovat přes Wine Bottler, avšak není to tak elegantní řešení, jako když je Metatrader na iOS přímo uzpůsobený.

Co by měla umět obchodní platforma?

Obchodní platforma by měla být 100 procentně funkční, stabilní, spolehlivá s možností aplikovat technickou analýzu, vložit indikátor, stáhnout historii obchodů, exportovat data, backtestovat data.

Poplatky a spready forex brokeři

Poplatky a spready jsou určitě jedním z kritérií, které budete u výběru brokera svažovat a mezi jednotlivými společnostmi vzájemně srovnávat. Ačkoliv je tento atribut pro obchodování důležitý, neměl by být stěžejným kritériem pro výběr brokera.

Co je spread?

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního aktiva, takže jeho výše je určitým poplatkem za provedení obchodu, který vám snižuje zik. Spready mohou být fixní i variabilní.

Co je fixní spread?

Fixní spread má stabilní hodnotu, která se v čase nemění. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je konstantní, bez ohledu na likviditu a volatilitu trhu. Fixní spready nabízejí Market Makeři.

Co je variabilní spread?

Je to spread, jehož velikost se v čase mění v závislosti na likviditě a volatilitě trhu. Variabilní spready nabízejí ECN/STP brokeři.

Samozřejmě, že poplatky neboli spready nás zajímají, protože jsou nákladem obchodování na finančním trhu. Jejich výše je důležitá hlavně u scalperů, tedy intradenních obchodníků, kteří otevírají několik obchodů za den a sbírají i malé cenové změny. Naopak pro dlouhodobější obchodníky, kteří otevřou zpravidla menší počet obchodů a cílí na větší cenové změny, jsou poplatky, spready méně důležité.

Spíše než výše spreadů by nás mělo zajímat, zda broker spready v období příliš vysoké nebo naopak nízké (přes noc) volatility a likvidity neroztahuje, nebo zda má skluzy v plnění, případně rekotace.

Kromě výše spreadů by nás měl také zajímat swap.

Co je swap?

Swap je rozdíl mezi úrokovými mírami jednotlivých měn, které obchodujeme. Účtuje se, pokud máte otevřený obchod přes noc. Swap (swapové body) mohou být kladné i záporné. Kladné swapové body hrají ve váš prospěch, na účet se vám připisují jako zisk, naopak záporné swapové body vám snižují hodnotu účtu a jsou dalším nákladem obchodování. Nezapomeňte, když si budete vybírat forex brokera, srovnávat nejen výši spreadu, ale i hodnotu swapových bodů.

Proč si vybrat českého brokera?

Hlavní výhodou brokera působícího na území České republiky je, že je pod dohledem ČNB, na kterou se můžete obrátit s reklamací nebo řešením problému v souvislosti s brokerem v českém jazyce.

Čeští brokeři nabízejí reálny investiční účet v českých korunách. Nemusíte si tedy měnit kačky do dolarů nebo eur a vystavovat se tím zbytečnému kurzovému riziku nebo platit poplatky za přeshraniční bankovní převody.

Výhoda společného jazyka je nejen v případě potenciální komunikace s dohledovým orgánem, ale i se samotným brokerem prostřednictvím jeho zaměstnanců. Málokdo z nás má angličtinu na tak vyspělé úrovni, aby mohl komunikovat ohledně obchodování na finančních trzích mailem, přes chat nebo dokonce po telefonu s rodilým mluvčím. Brokeři působící na území ČR drží vaše finanční prostředky u českých bank. Takže své peníze nemusíte posílat tisíce kilometrů daleko do cizí země. Představte si, že solidní regulovaný zahraniční broker zkrachuje (bohužel i toho jsme byli svědky v lednu 2015, kdy švýcarský centrální banka ukončila intervence proti franku). Umíte si představit řešit s  brokerem v angličtině insolvenční řízení a domáhat se svých peněz v Anglii, Německu, Austrálii nebo jiné zemi? Firma může být jakkoliv solidní, přeci jenom je náročné komunikovat v angličtině složité právní a finanční záležitosti.

Jaké typy instrumentů lze u brokera obchodovat?

Forex brokeři mají často širokou nabídku produktů a kromě měnových párů (forex) nabízejí možnost nakupovat, prodávat i jiné instrumenty. Nejčastěji jsou to akciové indexy. V jejich nabídce často naleznete nejznámější akciové indexy jako S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei, DAX, FTSE 100. Dále nabízejí komodity. Nabídka komodit bývá také široká. Od energetických komodit (ropa, zemní plyn) přes drahé kovy (zlato, stříbro, palladium) po zemědělské komodity (bavlna, rýže, kakao, káva). Díky tomu, že forex brokeři nabízejí tzv. CFD kontrakty, lze u těchto instrumentů spekulovat na růst i pokles ceny.

Přečtěte si recenze brokerů

 

 

 

 

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!