Výhled pro světové akciové trhy rok 2017

Výhled pro světové akciové trhy rok 2017

Spojené státy americké: vítězství Donalda Trumpa podpoří růst HDP

Zvolení Donalda Trumpa v prezidentských volbách podle ekonomů SG přispěje k vyššímu růstu HDP v roce 2017 a k oddálení recese o jeden rok (na konec roku 2019). Příští rok by si americká ekonomika měla polepšit o 2,3 % po letošních předpokládaných 1,6 %. Hlavním zdrojem růstu by měla zůstat spotřeba domácností, kterou navíc podpoří i daňové škrty. V minulých čtyřech čtvrtletích přispěla spotřeba domácností k průměrnému reálnému růstu HDP o 1,5 % příspěvkem 1,8 %. K ochotě domácností utrácet napomáhá i klesající míra nezaměstnanosti, která tlačí mzdy směrem nahoru. V listopadu míra nezaměstnanosti poklesla na nejnižší hodnotu od roku 2007 (4,6 %) a nachází se již na úrovni míry nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (NAIRU). Firemní investice a zásoby byly v minulém období naopak brzdou ekonomického růstu. Díky stabilizaci v oblasti energetického sektoru by však firemní investice měly začít v příštím roce opět růst. Celková inflace v příštích čtvrtletích zrychlí kvůli příznivému vlivu srovnávací základny cen pohonných hmot a také díky nedávnému zvýšení cen ropy. Inflace by se pak měla postupně zvyšovat směrem ke 2,5 % na počátku roku 2017 a až ke 3 % na konci příštího roku. Rizikem na horní straně inflačního výhledu jsou plánované vládní výdaje a zavedení cel, které by se mohly promítnout i do spotřebitelských cen. Zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou již tedy nestojí nic v cestě. V příštím roce očekáváme dvojí zvýšení sazeb, v roce 2018 pak trojí. Prohlubující se rozdíl mezi americkou a evropskou měnovou politikou pravděpodobně povede k dalšímu oslabení eura vůči dolaru. Euro tak na počátku roku 2017 dosáhne parity s USD, a poté díky omezování QE ECB a růstu úroků v USA na delším konci křivky povede opět k posilování eura na průměrných 1,05 v 2017 a 1,09 USD/EUR v 2018.

usa_nezamestnanost_a_investice

Eurozóna: omezování nákupů aktiv začne v červenci

V letošním roce si ekonomika eurozóny polepší o 1,6 %, zatímco v příštím roce by to mělo být o 1,5 %. Od roku 2014 je růst HDP tažen především domácí poptávkou, což by mělo platit i v následujících letech. Slabší euro by sice mělo pomoci zvýšit podíl exportů eurozóny na zahraničních trzích, zároveň však nebude schopno kompenzovat propad v celosvětové poptávce. Příspěvek čistých exportů k HDP tak bude v příštím roce zřejmě mírně negativní. Investice by měly naopak přispívat k růstu pozitivně. Dobrou zprávou je, že stavební sektor již dosáhl svého dna. Zatímco v letech 2007 – 2015 byl jeho výstup v průměru -2,4 %, v letech 2017 – 2021 by to už mělo být +1,9 %.

Inflace v eurozóně letos dosáhne 0,2 %. V příštím roce by měla akcelerovat díky bazickému efektu cen energií na 1,5 %, přičemž na této úrovni se bude držet i v období let 2018 – 2021. Jádrová inflace by se měla v průměru nacházet na 1,3 %. Inflace tedy v nejbližších letech 2% cíle Evropské centrální banky nedosáhne. Z tohoto důvodu ECB v listopadu přistoupila k prodloužení programu nákupů aktiv o devět měsíců, tedy do prosince 2017. Zároveň oznámila, že od dubna 2017 sníží objem nakupovaných dluhopisů o 20 mld. EUR, tedy na 60 mld. EUR. I tak je ale celkový plánovaný objem dluhopisů větší, než s čím počítal původní program. Podle ekonomů SG zahájí ECB omezování nákupů v červenci 2017, a to o 10 mld. EUR měsíčně. Zároveň v březnu pravděpodobně o jeden rok prodlouží program TLTRO.

inflace_eurozona_investice

Čína: strukturální problémy přibrzdí růst HDP

Růst HDP dosáhne v letošním roce pravděpodobně 6,7 %. Výrazný nárůst poskytovaných úvěrů a oživení na trhu nemovitostí, kterého jsme byli svědky v H116 pravděpodobně ještě vystačí na podporu růstu v Q4 16. V první polovině příštího roku se však již začnou projevovat důsledky opatření, která mají omezit spekulativní poptávku na trhu nemovitostí. Růst HDP tak v příštím roce přibrzdí na 6,3 %. V dlouhodobějším horizontu pak podle ekonomů SG převáží strukturální problémy a nutnost provádět reformy, a to i na úkor hospodářského růstu. HDP tak bude postupně klesat až na úroveň 4,5 % v roce 2020. Čínský RMB bude i nadále zdrojem nejistoty na finančních trzích. Na konci roku 2017 by se podle ekonomů SG měl jeho kurz pohybovat na úrovni 7,2 RMB/USD. Pokud by americký dolar posiloval, snažila by se čínská centrální banka zřejmě držet RMB z velké části vůči měnovému koši stabilní. Jednorázové přijetí RMB na volně plovoucí kurz není podle SG pravděpodobné, neboť by mohlo vyústit ve výrazný šok pro světové finanční trhy.

inflace_eurozona_investice

Japonsko: příští rok se definitivně vymaní z deflace

Růst japonské ekonomiky by se měl v letech 2016 – 2018 držet na úrovni 1 %, tedy nad úrovní potenciálního produktu (0,3 %). Hlavním zdrojem růstu by měla být soukromá spotřeba, která je podporována utaženou situací na trhu práce. Podíl nezaměstnaných postupně klesá (až ke 2,5 %), což vytváří tlak na růst mezd a stimuluje spotřebu domácností. Dobře se vede i korporátnímu sektoru. Nedostatek pracovní síly se korporace snaží kompenzovat investicemi, což by mělo vést k růstu produktivity. K růstu navíc přispívá i uvolněná fiskální politika vlády. Příští rok se japonské ekonomice pravděpodobně podaří konečně vymanit z deflace. Oživení domácí poptávky, vyšší ceny energií a slabší jen by měly vytlačit inflaci na úroveň 0,5 % na konci roku 2017. Nicméně i tak 2% inflačního cíle zřejmě nebude dosaženo před rokem 2021. S tím, jak domácí poptávka bude sílit, se bude zvyšovat úrokový diferenciál mezi Spojenými státy a Japonskem, a přebytek běžného účtu dosáhne svého maxima, měl by jen začít postupně oslabovat (směrem k úrovni 120 USD/JPY). Další uvolňování měnové politiky ekonomové SG neočekávají.

Výhled pro akciové trhy

Náš výhled pro akciové trhy je založen na předpovědích Société Générale (analýza Multi Asset Portfolio – The end of the Bond party zveřejněná 28. listopadu). V mnoha zemích jsme svědky postupného odklonu od měnové politiky k fiskálním opatřením jako nástroje další podpory ekonomiky. To je silným impulsem pro přesun prostředků z drahých dluhopisů do akcií. Société Générale proto zvýšila váhu globálních akcií v portfoliu z 50 % na 58 %. Naproti tomu snížila váhu státních dluhopisů o 6 pb na 14 % a korporátních bondů o 3 pb na 10 %. Z ostatních tříd aktiv SG drží maximální váhu (5 %) v inflačních dluhopisech a ponechala 7% podíl v komoditách. Hotovost zůstala podvážená na úrovni 6 % (+1 pb).

Náš výhled pro většinu akciových indexů zůstává pro příští rok pozitivní. Ačkoliv s počátkem roku očekáváme zvýšenou volatilitu v souvislosti s Donaldem Trumpem jako novým prezidentem USA a politikami Fed i ECB, makroekonomický obrázek zůstává příznivý. Největší riziko představují politické události v průběhu roku 2017. Globální akciový trh by zároveň neměl začít kalkulovat s očekávaným hospodářským útlumem v USA před koncem roku 2018.

Ve Spojených státech by index S&P 500 měl být podporován vyšším ekonomickým růstem, rostoucí inflací a expanzivní fiskální politikou, nicméně potenciál k růstu je dle nás do určité míry omezený vzhledem k již současnému vysokému ocenění a vyšším sazbám. Očekáváme, že index bude růst tempem ve vyšších jednotkách procent.

V Evropě by v příštím roce měly vyšší hospodářský růst, rostoucí inflační očekávání a uvolněnější fiskální politika podpořit především růst indexu EuroSTOXX 50, francouzského CAC40 a německého DAX30. Španělský IBEX 35 a italský FTSE MIB by měly být pod tlakem kvůli omezování měsíčních nákupů aktiv Evropskou centrální bankou. Britský FTSE 100 by měl rovněž zaznamenat solidní růst, když vyšší ceny komodit a slabší libra by měly kompenzovat negativní dopady Brexitu na domácí ekonomiku.

V Asii se nám líbí japonské akcie díky předpokládanému oslabování jenu a končící fiskální restrikci. Jsme mírnými optimisty na čínské akcie díky ziskovosti podniků, většímu otevření trhu zahraničním investorům či menší citlivosti na znehodnocování juanu. Taiwan a Korea mohou být potenciálně více ovlivněny růstem protekcionismu a uzavřenějším americkým trhem.

cilove_ceny_akcieZ pohledu evropských sektorů by hospodářské oživení v EMU mělo podpořit růst v automobilovém sektoru a jeho dodavatelů, stavebnictví a výrobců stavebních materiálů. Ropný sektor by měl těžit z vysokého dividendového výnosu, silné bilance a opětovně rostoucích cen ropy. Zvyšování úrokových sazeb v USA v roce 2017 by pak mělo vytvořit příznivé podmínky pro pojišťovny.

Na druhou stranu dodavatelé kapitálového vybavení patří mezi nejméně preferované sektory, když v současné chvíli nevidíme příliš příznivé vyhlídky pro kapitálové investice. Investovat nedoporučujeme ani do telekomunikací kvůli vysoké zadluženosti a spíše dražšímu ocenění a síťových odvětví, která se nyní prezentují slabým růstem zisku.

Podobně jako globální akciové trhy by pražská burza mohla v ročním horizontu růstu ve vyšších jednotkách procent. Používáme přístup na základě ocenění jednotlivých firem, protože index PX se skládá z pouhých 13 akciových titulů, přičemž čtyři největší z nich mají dohromady zhruba 70% váhu v tržním indexu. Z nejobchodovanějších akcií aktivně pokrýváme (včetně SG) osm titulů. Pro ocenění ostatních společností používáme jako odhad v jednom přístupu současnou tržní cenu akcie, ve druhém pak konsensus trhu. Zprůměrováním těchto odhadů pak dostáváme roční růst o zhruba 7 % (viz tabulka na předchozí straně) s odhadovaným dividendovým výnosem na úrovni 6 %.

Mezi nejatraktivnější tituly na pražské burze řadíme akcie finančních firem, ačkoliv žádný z nich nepokrýváme přímo v KB s výjimkou akcií MONETA Money Bank nabízející celkový výnos 26 % (akcie Erste Group Bank pokrývají kolegové z SG a předpovídají celkový výnos pro akcionáře téměř 16 %). Evropský bankovní sektor je podle našeho názoru podhodnocený a měl by těžit z rostoucích inflačních očekávání. České banky jsou navíc velmi dobře kapitalizované. Akcie pojišťoven by pak měly vedle vyšší inflace podpořit i zvýšené výnosy na dluhopisovém trhu, což předpovídají naši ekonomové.

Z ostatních emisí doporučujeme nakupovat akcie O2 Czech Republic, Philip Morris Czech Republic a Pegas Nonwovens. Podle našich odhadů akcie telekomunikačního operátora a výrobce tabáku nabízejí velmi atraktivní dividendový výnos přes 7 %. Textilní společnost by měla těžit z budoucího rozšíření výrobních kapacit a úspor nákladů. Pro ostatní akcie držíme doporučení Držet.

Zdroj: Komerční banka

 

 

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!